Skip to end of metadata
Go to start of metadata

이 문서는 Linux에서 ulimit 설정 방법에 대해 공유한다.


ulimit -a


1. ulimit 명령을 통한 변경

ulimit -n 4096
ulimit -u 8192


2. /etc/security/limits.conf 수정

atlassian	soft	nproc	4096
atlassian	hard	nproc	8192